Beste bezoeker,

Op 26 november 2022 was de laatste bijeenkomst van dit jaar. Het was weer ouderwets gezellig. We raden de niet-aanwezige leden aan om ook deze bijeenkomsten te bezoeken. Het is leuk om elkaar te ontmoeten en het is gezellig in de zaal van het Jongerencentrum ''De Til". De veiling van 376 kavels ging voorspoedig. Om ca. 15:00 uur ging iedereen weer huiswaards.

De volgende bijeenkomsten zijn:  25 februari 2023 met de jaarlijkse Alg. Vergadering; 20 mei; 16 september; 25 november.

 Het bijeenkomstadres is:  Jongerencentrum "De Til" Hamersveldseweg 30, 3833 GR  Leusden. De aanvang van de vergadering is 10:30 uur maar de zaal is al open om 10:00 uur. Wilt u zoveel mogelijk ruilmateriaal meebrengen?

 

Het kleurvolle winternummer 161 van ons verenigingsblad Grenzenloos is weer naar alle leden verzonden. Met 24 bladzijden staat het weer boordevol nieuws. De inhoud bevat o.m.: Op de voorkant een blok van Zuid Korea 1971;  Natuurlijk het vervolg van de Europazegels 2022, Verhalen en mythen deel 4); ESA; Nieuwe uitgiften (deel 7); Waarom Postwaardestukken verzamelen?; Persoonlijk beleving van Ukraïne; "Mijn naam is Europa"; Leiden, European City of Science 2022; Europese Hoofdsteden en Filatelie (6);  Nieuwe uitgiften Verenigde Naties, inclusief Cryptozegels. Dus weer genoeg om u verder te verdiepen in uw hobby.

Het thema voor het jaar 2020 was "Oude postroutes". Op het voorblad van nummer 152 staat een mooie afbeelding van het postverkeer Faroer. Op het voorblad van nummer 153 staat de afbeelding van een velletje van de Verenigde Naties ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van UNICEF in 1996. U  ziet u een paar voorbeelden hieronder.

Verder ziet u een voorbeeld van een postzegel van het thema in 2019 namelijk Vogels in Verenigd Europa.

Als u lid bent dan is het artikel over de vogels te downloaden, log in en zoek op vogels. U krijgt een heel overzicht en kan een keus maken.

Er zijn natuurlijk nog veel meer zegel-afbeeldingen maar zelf de zegels sparen is  veel leuker. En dat kan leuker en gezelliger door ze  te verzamelen in verenigingsverband.

Deze site is voor postzegelverzamelaars die zegels over/van de Verenigde Naties en/of Verenigd Europa de moeite waard vinden om te sparen en met mede-leden informatie over onze hobby uit te wisselen.

Hierbij vragen wij u speciale aandacht voor de Europese Sport Catalogus (t/m 2021 met aangepaste prijsnoteringen) en de Navo Catalogus, deze is nu aangevuld inclusief inhoudsopgave.

Ga naar die onderwerpen rechts op de homepagina! om ze naar u toe te halen (te downloaden).

 

Het jaar 2020 verminderd met 1960 geeft 60, dus onze vereniging is nu ruim 60 jaar jong!

 Heeft u interesse om lid te worden, meldt u aan bij de secretaris via een inschrijfformulier. 

U kan dit hier downloaden en stuur het na invulling op naar de secretaris, de heer J.M. Snellenberg, Porfier 9, 3831 VL  Leusden of email het als bijlage naar de secr@vn-ve.eu. U ontvangt na aanmelding meerdere jaargangen van ons mooie en kleurrijke verenigingsblad Grenzenloos.

 

De vereniging is in 1960 opgericht met de officiële naam: "Nederlandse Vereniging voor Verenigde Naties en Verenigd Europa Filatelie" en heeft nu ca. 45 leden. Er is vier keer per jaar een bijeenkomst in Leusden waar de leden zegels kunnen ruilen of kopen/verkopen, verder is er een veiling van 200 tot 400 kavels. Meestal wordt een bepaald thema door een lid behandeld. We verzorgen ook het verenigingsblad 'Grenzenloos' , welke nu al een tijd in kleur verschijnt en vier keer per jaar wordt uitgegeven. Neem bijvoorbeeld het nummer Lente 2022, nr. 158. Zie ook de voorkant van dit nummer van ons blad.

Als u het voorblad niet op het scherm ziet, dan kan het zijn dat het betrokken document bij u is opgeslagen in uw download-map. Dit is afhankelijk van de instelling van uw web-browser.


Wilt u bij een bijeenkomst aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven bij de secretaris, de heer Hans Snellenberg, via email.:  secr@vn-ve.eu .

De veiling heeft meestal ca. 350 kavels. Komt dat zien en biedt mee!

Groot Brittannie  2017

 Kastelen was het thema in het jaar 2017

I

Voor de leden is het mogelijk om te zoeken op titels van de onderwerpen in bijna alle nummers van ons verenigingsblad. Als het artikel van het door u gevraagde onderwerp op de website is opgeslagen dan krijgt u een overzicht van alle bladen van dat onderwerp. U maakt een keuze van welk nummer van het blad u het artikel wilt lezen en kan het dan downloaden.

Daartoe is er een programma ontworpen om de inhoudsopgave per nummer van alle bladen van onze vereniging en de inhoud van alle artikelen op te slaan op onze website. 

Wij nodigen u uit om het te proberen! Ga naar inloggen en klik  'grenzenloos zoek'  aan, sla het gezochte artikel eventueel op (download)  maar vergeet niet na afloop uit te loggen.

De inhoud van de artikelen van de oude nummering 1 t/m 43 (1961-68) en 50 t/m 52 (1970) met de  naam "Mededelingenblad". Tussen 1970 en 1982 was er geen verenigingsblad maar daarna staan de nummers 1 t/m 38 (toen het blad nog "VN-VE Bulletin" heette in A5-formaat, jaren 1982-1992 ) op deze site.   Ons blad heet hierna "Grenzenloos" maar nog wel in A5-formaat. Al de nummers 39 t/m 63 (1992-1998) staan ook op de site. Vanaf nummer 64 is het blad in A4-formaat. De inhoud van de artikelen van het blad Grenzenloos met nummers 64 t/m 86 (1999-2004) en 122 t/m 151 (2013-2020) staan ook op de site.

Er wordt steeds druk gewerkt om de toegankelijk van het aantal artikelen van de nummers via de site te vergroten zodat u een grotere keuze heeft om deze artikelen in te zien.


 

Speciale aanbieding voor niet-leden.

Het bestuur heeft besloten dat niet-leden een jaar-abonnement op ons verenigingdblad  'Grenzenloos' kunnen nemen voor slechts   € 20,--. Dan krijgt u 4 nummers thuis van elk ca. 24 pagina's in kleur.

Aanmelden bij onze secretaris, de heer J.M. Snellenberg.  secr@vn-ve.eu

 
 

 Zie onze verschillende overzichten,o.m.:

Navo Catalogus 1949 - heden,

Europese Sportkampioenschappen 1932 - heden

Spelen van de kleine Staten van Europa.

 


Hier vindt u een voorbeeld van een grensgebied van Europese zegels sparen.

Dit is allemaal te vinden in keuzemenu 'Nieuwste artikel' op rechterkant van het scherm.

 

Naar home